Безжични Мрежи

Как да хакнете WiFi (безжична) мрежа

В този урок ще ви запознаем с общи техники, използвани за използване на слабостите в внедряването на сигурността на безжична мрежа (WiFi).