Какво Е Wildcard Mask?

Какво е Wildcard Mask? Как да го изчислим?

Маска с заместващ знак е поредица от числа, която рационализира маршрутизацията на пакети в подмрежите на собствена мрежа. Нарича се още обратна маска. Основната причина за това е, че за разлика от маската на подмрежата, в която двоично 1 е равно на съвпадение, а двоично 0 не е съвпадение.