Какво Е Sdet?

Какво е SDET? Пълна форма, смисъл, роля и отговорности

Какво е SDET? SDET е ИТ специалист, който може да работи еднакво ефективно при разработването и тестването. Пълната форма на SDET е инженер по разработка на софтуер в теста и той/тя участва в пълното