Какво Е Netweaver?

SAP NetWeaver: Научете за 10 минути

SAP NetWeaver е основната технология за всички продукти в пакета mySAP. Всички продукти в пакета mySAP могат да работят на един екземпляр на NetWeaver,… Netweaver прави възможен достъп до SAP данни, използвайки прост http протокол или дори мобилен