Какво Е Data Science?

Урок по наука за данни за начинаещи: какво е, основи и процес

Науката за данните е интердисциплинарна област, която използва научни методи, процеси, алгоритми и системи за извличане на знания и прозрения от данни в различни форми, както структурирани, така и неструктурирани