Какво Е Съгласуване На Данните?

Какво е съгласуване на данните? Определение, процес, инструменти

Какво е съгласуване на данните? Съгласуването на данни (DR) се дефинира като процес на проверка на данните по време на миграцията на данни. В този процес целевите данни се сравняват с изходните данни, за да се гарантира, че