Какво Представлява Киберпрестъпността?

Какво представлява киберпрестъпността? Видове, инструменти, примери

Какво представлява киберпрестъпността? Киберпрестъпността се определя като незаконно действие срещу всяко лице, използващо компютър, неговите системи и неговите онлайн или офлайн приложения. Това се случва, когато се използват информационни технологии