Какво Е Codeigniter?

Какво е CodeIgniter? Как работи CI Framework?

Какво е CodeIgniter? CodeIgniter е PHP MVC рамка за бързо разработване на приложения. CodeIgniter предоставя готови библиотеки за свързване към базата данни и извършване на различни операции