Какво Е Aws Lambda?

Какво е AWS Lambda? Ламбда функция с примери

Преди AWS Lambda, нека разберем: Какво е без сървър? Без сървър е термин, който обикновено се отнася до приложения без сървър. Приложенията без сървър са тези, които не се нуждаят от предоставяне на сървър