Какво Е Инфотип?

Какво е инфотип?

SAP-HR използва инфотипове за съхраняване на всички съответни данни за служителите, необходими за административни цели. Той има 4-цифрен код и свързано име. Той съхранява подобни данни на един екран. Например, Пе