Какво Е Alm?

Какво е ALM? Управление на жизнения цикъл на приложението

ALM е процес на спецификация, проектиране, разработване и тестване на софтуерно приложение. Той обхваща целия жизнен цикъл от идеята за приложението до фазата на разработване, тестване, внедряване, поддръжка и в крайна сметка фаза на потребителско изживяване. Пълната форма на ALM е управление на жизнения цикъл на приложението.