Контролен Списък За Уеб Тестване

Контролен списък за тестване на уеб приложения: Примерни тестови случаи за уебсайт

Докато тествате уеб приложенията, трябва да вземете предвид споменатия по -долу контролен списък.