Тестване На Уязвимости

Какво представлява оценката на уязвимостта? Процес на тестване, инструмент за сканиране VAPT

ОЦЕНКАТА НА УРОМНОСТТА е процес за оценка на рисковете за сигурността в софтуерната система, за да се намали вероятността от заплаха. Нарича се още тестване за уязвимост.