Vba Excel Контрол На Формуляри

VBA контроли: VBA контрол на формуляри и ActiveX контроли в Excel

Създаване на VBA формуляр/GUI контроли в Excel: Това е частта от програмата, с която потребителят взаимодейства. GUI се състои от контроли. Тези контроли могат да се използват във формуляр.