Оператори На Vb.net

Оператори на VB.Net: аритметични, сравнителни, логически с ПРИМЕРИ

Какво е оператор? Оператор се отнася до символ, който инструктира компилатора да извърши определена логическа или математическа манипулация. Операторът извършва операцията върху предоставените операнди