Vb.net За Всеки ...

За всеки ... След това излезте, продължете изявлението във VB.net с ПРИМЕР

Какво е за всеки? For Each е команда Looping. Трябва да използвате това изявление, когато трябва да повторите набор от изрази за всеки елемент, който имате в колекция. Можете да го използвате, за да манипулирате всички