Типове Данни Vb.net

Типове данни на VB.Net и декларация на променливи с DIM

Какво представляват типовете данни? Типовете данни определят типа данни, които всяка променлива може да съхранява. Променливите, принадлежащи към различни типове данни, са разпределени с различно количество пространство в паметта. Има ва