Vb.net Combobox Контрол

VB.Net ComboBox контрол с ПРИМЕР

Какво е Combobox Control? Контролът за комбинирано поле ви помага да покажете падащ списък с много елементи. Вижте го като комбинация от текстово поле, в което потребителят въвежда текст и падащ списък, от който a