Променливи В Python

Променливи на Python: Как да дефинираме/декларираме типове променливи на низове

В този урок по Python се научаваме да работим с променливи, да декларираме, да декларираме отново, да ги свързваме, локални, глобални и изтриваме променливи.