Използване На Soapui Със Селен

Използване на SoapUI със Selenium за тестване на уеб услуги

SoapUI е най -популярният инструмент за функционално тестване с отворен код за API тестване. Най -простият и лесен начин да интегрирате Selenium със Soapui е да използвате Groovy.