Дефиниран От Потребителя

Как да създадете дефинирано от потребителя изключение в Java

Потребителско изключение или персонализирано изключение създава свой собствен клас изключения и хвърля това изключение с помощта на ключовата дума „throw“. В този урок научете как да създадете потребителско изключение в Java с примери.