Тестване На Случай На Използване

Какво представлява тестването на случаи на употреба? Техника, примери

Този урок обяснява техниката за тестване на случаите на употреба и нейните основни характеристики. Тестването на случаите на използване се определя като софтуерна техника за тестване, която помага да се идентифицират тестови случаи, които обхващат цялата система, на базата на транзакция по транзакция от началото до крайната точка.