Документ За Актуализация ()

Документ за актуализация на MongoDB () с пример

MongoDB предоставя командата update () за актуализиране на документите на колекция. За да актуализирате само документите, които искате да актуализирате, можете да добавите критерии към декларацията за актуализация, така че само избраните да го правят