Uml Връзки

UML връзки с ПРИМЕР: Зависимост, обобщение, реализация

Връзките в UML се използват за представяне на връзка между различни неща. Нарича се още връзка, която описва как две или повече неща могат да се свържат помежду си по време на изпълнението на система