Урок За Нотация На Uml

Урок за номинация на UML: Символ с примери

Какво е модел? Моделът е абстракция на нещо, за да го разберем, преди да го изградим. Тъй като моделирането пропуска маловажни детайли, е по -лесно да се манипулира от първоначалния обект. Модел означава o