Матрица За Проследимост

Какво представлява матрицата за проследяване на изискванията (RTM)? Примерен шаблон

Този урок обяснява какво означава матрица за проследимост и защо е важна. Матрицата за проследяване на изискванията или RTM обхваща всички изисквания, предложени от клиента или екипа за разработка на софтуер