Хвърля

Хвърля ключова дума в Java с пример

Ключовата дума ‘throws’ се използва, за да се декларира, че методът може да създаде едно или няколко изключения. Обаждащият се трябва да улови изключенията. Научете ключова дума „хвърля“ в Java с пример.