Слушатели На Testng

Слушатели на TestNG в Selenium: Пример за ITestListener и ITestResult

В TestNG има няколко слушатели, които действат като интерфейси за промяна на поведението на TestNG по подразбиране. Както подсказва името, слушателите „слушат“ събитието, определено в скрипта на селен, и се държат съответно. Той позволява персонализиране на отчети или дневник за TestNG