Планиране На Тестове

ПЛАН ЗА ИЗПИТВАНЕ: Какво е, как да създадете (с пример)

План за изпитване: Какво е план за изпитване? Планът за изпитване е подробен документ, който описва тестовата стратегия, цели, график, оценка, резултати и ресурси, необходими за извършване на тестване на софтуерен продукт.