Tcp Срещу Udp

TCP срещу UDP: Каква е разликата?

Какво е TCP? TCP/IP ви помага да определите как конкретен компютър трябва да бъде свързан към интернет и как можете да предавате данни между тях. Той ви помага да създадете виртуална мрежа при умножаване