Tcp/ip Vs Osi Модел

Модел TCP/IP срещу OSI: Каква е разликата?

Какво е OSI модел? Моделът OSI е логичен и концептуален модел, който определя мрежовата комуникация, използвана от системи, отворени за взаимосвързаност и комуникация с други системи. Отворената система Inte