Направете Снимка На Екрана В Selenium

Как да направите екранна снимка в Selenium WebDriver

Екранните снимки са желателни за анализ на грешки. Selenium може автоматично да прави екранни снимки по време на изпълнение. Трябва да въведете инстанция за предаване на WebDriver