T Тест В R.

T тест в R: Една проба и сдвоена (с пример)

Какво е статистически извод? Статистическият извод е изкуството да се правят заключения относно разпространението на данните. Учен по данни често е изложен на въпрос, на който може да се отговори само sc