Структура Срещу Съюз

Разлика между структура и съюз

Какво е структура? Структурата е дефиниран от потребителя тип данни в езика за програмиране на C, който комбинира логически свързани елементи от данни от различни типове данни заедно. Всички елементи на структурата се съхраняват в