String Метод Charat ()

String метод charAt () в Java с пример

Защо да използвате низов метод „chatAt“? Методът charat връща знака в определения индекс. В този метод стойността на индекса трябва да бъде между 0 и дължина на низ минус 1 Метод Синтаксис: публичен char charA