Статично Тестване

Какво е статично тестване? Какво е тестов преглед?

В този урок ще научите какво е статично тестване? Какво е тестов преглед? Техники на статично тестване, видове прегледи при тестване на софтуер, като неофициални прегледи, преходи, технически преглед, проверки и инструменти