Държавен Преход

Какво е тестване за преход на държавата? Диаграма, техника, пример

Тестването за преход на състояние се дефинира като техника за тестване, при която промените във входните условия причиняват промени в състоянието на тестваното приложение (AUT).