Стек Срещу Купчина

Стек срещу купчина: Знайте разликата

Какво е стек? Стекът е специална област от паметта на компютъра, която съхранява временни променливи, създадени от функция. В стека променливите се декларират, съхраняват и инициализират по време на изпълнение. Това е