Типове Данни На Sql Server

Типове данни на SQL Server с примери: Varchar, Numeric, DateTime в SQL

Какво е тип данни? Тип данни се дефинира като тип данни, които всяка колона или променлива може да съхранява в MS SQL Server. Докато създавате всяка таблица или променлива, в допълнение към посочването на името, вие също