Архитектура На Sql Server

Обяснена архитектура на SQL Server: Назовани тръби, Оптимизатор, Мениджър на буфери

MS SQL Server е архитектура клиент-сървър. Процесът на MS SQL Server започва с клиентско приложение, изпращащо заявка. SQL Server приема, обработва и отговаря на заявката с обработен d