Sql Скрипт

Урок за SAP HANA: SQL скрипт

Какво е SQL Script? SQL Script е колекция от разширения към SQL. Може да се използва в съхранена процедура вместо обикновен SQL. Той определя функционалните и процедурните разширения. В SQL Script ни