Въпроси И Отговори За Sql Интервю

Топ 50 въпроси и отговори на SQL интервю (актуализация 2021)

1. Какво е СУБД? Система за управление на база данни (СУБД) е програма, която контролира създаването, поддържането и използването на база данни. СУБД може да се нарече Файлов мениджър, който управлява данни в база данни, а не t