Sparkline В Excel

Sparklines в Excel: Какво е, как да се използва, видове и примери

Какво е Sparkline в Excel? Sparkline е малка графика, която използва за представяне на поредица от данни. Освен добре изградена диаграма, тя се вписва в една клетка. Обикновено се използва за показване на данните