Преобразуване На Квалификатора На Източника

Преобразуване на квалификатора на източника в информатика с ПРИМЕР

Всеки път, когато добавяме релационен източник или плосък файл към картографиране, е необходима трансформация на източник на квалификатор. Когато добавяме източник към картографиране, трансформацията на източника се добавя автоматично