Софтуерно Инженерство Срещу Компютърни Науки

Компютърни науки срещу Софтуерно инженерство: ключови разлики

Какво е софтуерно инженерство? Софтуерното инженерство е процес на анализ на потребителските изисквания и след това проектиране, изграждане и тестване на софтуерно приложение, което ще задоволи тези изисквания. То