Ns

SLT (SAP Landscape Transformation Replication Server) в SAP HANA

  • Категория Ns 2022

Какво е SLT (SAP Landscape Transformation Replication)? SLT е първият ETL инструмент на SAP, който ви позволява да зареждате и репликирате данни в реално време или да планирате данни от системата източник и Non-Source Sy