Servlet Срещу Jsp

Servlet срещу JSP: Каква е разликата?

Какво представлява Servlet? Сервлетът е Java технология, която се управлява от контейнер, наречен сервлетен двигател. Той генерира динамично съдържание и взаимодейства с клиента чрез Заявка и Отговор. Servlet