Инструменти За Виртуализация На Услуги

10 най -добри инструмента за виртуализация на услуги (с отворен код/платено) през 2021 г.

Виртуализацията на услуги е софтуер за симулация. Тя позволява на организациите да изпълняват тестове дори когато приложението/микросервизът не съществува. Той поддържа QA на разработчиците/екипи за тестване за достъп d