Селен C# Webdriver

Selenium C# Webdriver Урок: Пример за NUnit

В този урок ще обсъдим работата със Selenium в C# заедно с IDE на Visual Studio. NUnit е рамката за единично тестване, поддържана от Visual Studio и Selenium WebDriver