Sdlc Срещу Stlc

SDLC срещу STLC: Каква е разликата?

Какъв SDLC? SDLC (жизнен цикъл на разработка на софтуер) определя всички стандартни фази, които участват по време на процеса на разработка на софтуер. Жизненият цикъл на SDLC е процес на разработване на софтуер чрез